1 juli 2020: KRUS har fått nye nettsider

Du er nå på våre gamle nettsider. Disse vil ikke lenger bli oppdatert, og informasjonen her kan være utdatert.

Klikk her for å komme til våre nye sider
Fra auditorium

Høstens program er nå klart:

Kurs og konferanser 2020

Oversikt over høstens kurs og konferanser ved KRUS er nå klart. Vi håper du vil finne både spennede og nyttige arrangementer i oversikten. 
VBU 2019-2010 artikkel 1000x300

Neste oppstart for

Verksbetjentutdanningen

Den planlagte oppstarten for verksbetjentutdanningen i august har blitt utsatt. KRUS planlegger nå for oppstart i januar 2021. Mer informasjon blir lagt ut så snart påmeldingsfristen og datoer for samlinger blir bestemt.
IMG_3725 fengselsdører i rekke utsnitt 1000x300

Kriminalomsorgens ungdomsenheter

-i strid med barnekonvensjonen

P1010547 utsnitt 861x483

Digital hverdag

I forbindelse med utbruddet av COVID-19 (koronavirus) og påfølgende forhåndsregler for å unngå smitte, har mye av arbeidshverdagen til ansatte ved KRUS endret seg. Hjemmekontor i steden for kollegafelleskap er én viktig endring. I tillegg har mange fått en bratt læringskurve når det kommer til digitale løsninger og verktøy. IT-seksjonen ved KRUS ha...
Blå bakgrunn 1000x300

Koronaviruset:

Forebyggende tiltak ved KRUS

Tiltak ved KRUS i forbindelse med koronautbruddet Fra torsdag 12. mars og ut vårsemesteret vil det ikke bli gjennomført undervisning, kurs eller konferanser i KRUS sine lokaler. I forbindelse med utbruddet av Covid-19 er det overordnede målet for KRUS å bidra til den nasjonale dugnaden for å stoppe spredning av smitte, samt sørge for at undervis...
P1010441 Kjetil i plenum - utsnitt 1000x300

Besøk fra Estland

KRUS hadde nylig besøk fra studenter ved The Estonian Academy of Security Sciences, College of Justice, der ansatte til estisk kriminalomsorg utdannes. KRUS har en intensjonsavtale om studentutveksling med colleget, og har allerede sendt aspiranter ved høgskolekandidatstudiet på studietur på besøk. 
IMG_1179 utsnitt 1001x299

Førstehjelp ved

selvmordsfare

Selvmord er et stort samfunnsproblem. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp. I starten av februar holdt ansatte fra KRUS og Oslo fengsel kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» for ansatte ved Oslo fengsel. Kurset er laget av VIVAT, som er et av Helsedirektoratets selvmordsfore...
P1010420 utsnitt sal m foreleser 998x300

Pilotopplæring gjennomført ved KRUS:

Play it right

Profesjonelle som jobber med unge i kriminalomsorg og samarbeidende sektorer skal bli tryggere på å snakke om sunn og skadelig seksualitet. I samarbeid med RVTSøst har KRUS utviklet et verktøy for å snakke med unge voksne om seksualitet. Verktøyet Play it right skal nå testes ut av ansatte i Kriminalomsorgen og Oslo kommune.
P1010373 - utsnitt 3 1000x300

Oppstart

nytt bachelorkull

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har tatt imot et nytt kull studenter til bachelorpåbygget i straffegjennomføring.
P1010340 - panoramabilde av salen mot Kristina utsnitt 1000x300

Oppstart for kull 2020 (vår)

Nye fengselsaspirantar

90 ferske fengselsaspirantar vart måndag 6. januar ønskt velkommen til Høgskolen og utdanningssenteret til kriminalomsorga KRUS.
Bilde tatt på KRUS_representanter fra ENAP nov 2019

Fremtidige fengselsdirektører

Fransk studiebesøk fra ENAP

P1010206

Avslutning og vitnemål kull V18

Gratulerer!

Torsdag 28. november 2019  var en høytidlig dag på KRUS med avslutning og vitnemålsutdeling for kull V18, som startet sin fengselsbetjentutdanning i januar 2018.  
Solheimsgata 21 10

Kurs og etterutdanning for økt kompetanse og kunnskap

KRUS-katalog 2020

  KRUS tilbyr et bredt utvalg av kurs, konferanser, programopplæring, fag- og erfaringssamlinger, m.m. Tilbudet har som mål å møte kriminalomsorgsetatens, og etatens samarbeidspartneres, behov for kompetanse og kunnskap. Alle kurs/konferanser i perioden januar-juni 2020 ligger inne med oppdatert informajon på denne siden. For en oversikt ...
Yngve - Sven-Erik og elisabeth - utsnitt 1000x300

Ny rapport om

De norske ungdomsenhetene

Ny rapport om de norske ungdomsenhetene Barnekonvensjonen sier klart at barn ikke skal fengsles og at varetekt og isolasjon er skadelig og ikke bør brukes overfor barn. Hva var de politiske, faglige og ideologiske argumentene for å opprette ungdomsenheter i Norge og hva karakteriserer det faglige innholdet i disse enhetene? Rapporten kan l...
Brosjyre_Barn som ønsker å besøke noen i fengsel

For barn med pårørende i fengsel

Ny brosjyre

Ny brosjyre for barn med pårørende i fengsel - Vi har utarbeidet en brosjyre for barn som skal besøke noen i fengsel, fordi vi tror det er et viktig tiltak for denne gruppen. Det kan oppleves som litt skummelt å skulle besøke noen som er i fengsel, og derfor har vi tilrettelagt en helt egen brosjyre for disse barna, og håper det vil kunne hjelpe...
Fra auditorium

Fortsatt ledige plasser på enkelte emner

Opptak til enkeltemner - Vår 2020

KRUS - Solheimsgata 21 10

13.-14. november ønsker KRUS velkommen til årets

Forskningskonferanse

Fargebakgrunn dyp rustrød 1000x300

Fagkonferanse 17. oktober

Radikalisering i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) inviterete til fagkonferanse 17. oktober 2019 om tematikken radikalisering i kriminalomsorgen. Konferansens målgruppe var alle ansatte i Kriminalomsorgen, samarbeidende etater og andre interesserte.
Blå bakgrunn 1000x300

Nasjonal konferanse om

kvinner i kriminalomsorgens ansvar

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) inviterte til nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar i egne lokaler i Lillestrøm 11. september 2019. Formålet med konferansen var å dele kunnskap om temaer som er særskilte for kvinner under kriminalomsorgens ansvar, under varetekt, str...
Artikkelpresentasjon 1000x300 4

Norsk lovgivning om psykisk utviklingshemming og tilregnelighet

Ny artikkel om norsk lovgivning vedrørende psykisk utviklingshemming og tilregnelighet publisert Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice: Criminal Responsibility and Challenges in the Criminal Justice System for People with Intellectual Disability in Norway
IMG_3725 fengselsdører i rekke utsnitt 1000x300

"Årets viktigste konferanse"

Isolasjon i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) arrangerte 25. september en konferanse om isolasjon i kriminalomsorgen. Konferansens målgruppe var ledere og ansatte i kriminalomsorgen, ansatte i fengselshelsetjenesten, samt øvrige forvaltningssamarbeidspartnere. Omtrent 170 deltakere var påmeldt konferanse...
P1000649 - fargejustert foran vannet - utsnitt 1000x300

Konstituert som direktør ved KRUS:

Kristina Lægreid

Kristina Lægreid ble 1. september konstituert som direktør ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS for en periode på 6 måneder. Dette etter at de siste årenes direktør, Hans-Jørgen Brucker, i juli gikk av med pensjon. Lægreid kommer fra stillingen som leder av Politiets Utlendingsinternat på Trandum, men har tidligere jobbet i krimi...
Hilde Pape - grå bakgrunn 1000x300

Ny publikasjon

Hilde Pape

Hilde Pape, forsker ved ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, har skrevet et kapittel i den nylig utgitte «Cannabisboka» sammen med forsker Ingeborg Rossow ved Folkehelseinstituttet. Tittelen er «Forebygging under forbud».
P1000665 - aspiranter i auditoriet - utsnitt 1001x301

Ansatte og aspiranter ved KRUS klare for

semesterstart

Denne uka er sommerferien et tilbakelagt stadium for de aller fleste ansatte ved KRUS, og aspirantene som har vært ute i praktisk-teoretiske semestre er tilbake. Søknader om å bli del av det neste aspirantkullet som skal tas opp er under behandling, og rundt omkring i på kontorene legges de siste planer for både undervisning, kurs og konferanser so...
Bjørn Marius 2016 til 2019 1000x300

Aspirantkull 2016-17:

Bjørn Marius

Sommeren 2016 publiserte vi på www.krus.no en rekke sommerbrev fra aspiranter som da var i sommertjeneste mellom 1. og 2. semester i utdanningen. Da var de helt ferske i rollen som fengselsbetjentaspiranter i jobbsituasjoner. Nå, tre år senere, har de både fullført utdanningen og pliktåret i kriminalomsorgen. Under følger en hilsen fra Bjørn Marius...
Kristoffer 2016 til 2019 1000x300

Aspirantkull 2016-17:

Kristoffer

Sommeren 2016 publiserte vi på www.krus.no en rekke sommerbrev fra aspiranter som da var i sommertjeneste mellom 1. og 2. semester i utdanningen. Da var de helt ferske i rollen som fengselsbetjentaspiranter i jobbsituasjoner. Nå, tre år senere, har de både fullført utdanningen og pliktåret i kriminalomsorgen. Under følger en hilsen fra Kristoffer, ...
Logo til ingressbilde - 1000x300

www.tilbakeføring.no

Kriminalomsorgen har lansert en ny nettportal: www.tilbakeføring.no. Ingvild Jansen, Sylvia Koffeld-Hamidane og Siv Gaarder fra KRUS er redaktører og innholdsansvarlige, mens representanter for både kriminalomsorgen, andre offentlige etater og frivillige organisasjoner har bidratt til utviklingen og kvalitetssikringen av innholdet.
P1000445 - redigert utdeling av pilotbevis - utsnitt 1000x300

Nytt rus- og livsmestringsprogram for kriminalomsorgen:

ER-VIL-KAN

De første programlederne som har gjennomført rus- og livsmestringsprogrammet ER-VIL-KAN fikk sine deltagerbevis på KRUS i juni. Gjennom vinteren og våren 2019 har rusmestringsenhetene i Halden, Bastøy og Romerike fengsel avd. Ullersmo gjort seg positive erfaringer med prototypen av programmet som fortsatt er under utvikling.
Ingressbilde - collage - 1000x301

Direktør Hans-Jørgen Brucker blir pensjonist

Fagsymposium

Etter åtte og et halvt år i stillingen som direktør ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, går Hans-Jørgen Brucker nå av med pensjon. I den anledning inviterte KRUS til fagsymposium.
P1000437 - hele kullet utsnitt 1000x351

Aspirantkull H17

Vitnemålsseremoni

Høsten 2017 startet 75 aspiranter på studiet Høgskolekandidat i straffegjennomføring» ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Aspirantene som nå har fullført og bestått studiet, er klare for å ta fatt på pliktårstjenesten. Dette ble feiret med avslutning, gratulasjoner og vitnemålsutdeling ved KRUS.
P1000364 utsnitt 1000x300

Utdeling av vitnemål:

Verksbetjentutdanningen

15 deltagere har i disse dager fullført og bestått verksbetjentutdanningen for kull 2018-19. De har nå fått utdelt vitnemål for «Etatsutdanning for ansatte i arbeidsdriften». Vitnemålene ble delt ut av direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Lise Sannerud, direktør ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, Hans-Jørgen Brucker...
P1000311 - Siv Gaarder i auditoriet - utsnitt 1000x300

Fag- og erfaringssamling med lansering av www.tilbakeføring.no

Unge i kriminalomsorgen

13. juni arrangerte Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS fag- og erfaringssamling om unge i kriminalomsorgen. «Unge» defineres her som personer i alderen 15-25 år. Deltagerne kunne glede seg over et program som først og fremst la vekt på å få frem erfaringer med aldersgruppen.
P1000221 - fra øvingsfengselet med aspiranter - utsnitt 1000x300

"Little Scandinavia"-prosjekt:

Norsk fengselsbetjentutdanning

I tre uker denne sommeren er ansatte ved State Correctional Institution Chester (SCI Chester), i Pennsylvania, USA, i Norge og Skandinavia for å besøke fengsler og lære om «den skandinaviske modellen» for kriminalomsorg. På programmet sto også et besøk ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, der de fikk innblikk i den toårige høgsk...
Heidi Bottolfs - utsnitt 1000x300

Konferanse:

Aktivitetstilbudet i kriminalomsorgen

«Arbeidsdriften – fortsatt den sterkeste drift?». Dette var temaet på årets konferanse om aktivitetstilbudet i kriminalomsorgen, som ble avholdt 8.-9- mai. Et rikholdig program ventet deltagerne, der ulike sider ved aktivitetstilbudet ble både presentert og debattert. Alt fra utdanning og kvalifisering av innsatte, til fokus på hvordan kulturelle t...
Celledør

Debatt:

Tilbud til kvinner i fengsel

Forsker Ragnar Kristoffersen ved KRUS har publisert en kronikk på forskning.no, der han hevder at kvinnelige innsatte samlet sett ikke har et dårligere soningstilbud enn menn dersom man ser på de mest sentrale tilbudene til innsatte og korrigerer for forskjeller i soningstid. Han fikk svar fra Åshild Marie Vige i Juridisk rådgivning for kvinner (JU...
Håndjern satt på på ryggen - utsnitt 1000x300 COLOURBOX9707838

Fag- og erfaringssamling:

Ungdomsstraff

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS arrangerte 13. februar en egen fag- og erfaringssamling om ungdomsstraff. Samlingen ga personer som jobber med ungdomsstraff en mulighet til å møtes og dele erfaringer på tvers av enheter og etater. De nærmere hundre deltakerne representerte både kriminalomsorgen, konfliktrådene og politiet. Et te...
Bilde av forfatterne 1000x300

Ny utgivelse i kriminalomsorgen:

Rapportlære

Bokas forfattere har alle lang fartstid i kriminalomsorgen, og har med sine ulike bakgrunner også erfaring fra ulike sider av det å skulle skrive rapporter i kriminalomsorgens kontekst. Birgitte Langset Storvik er i dag førstelektor og jurist ved KRUS, men har også bakgrunn som jurist og inspektør i fengsel. Erik Halvorsen er fengselsbetjent i Tele...
forside - mentorordningen 1000x300

Ny publikasjon:

Mentorordningen i kriminalomsorgen

Det har de siste årene blitt lagt ned en stor innsats for å forebygge radikalisering i norske fengsler. Nå har mentorordningen i krimnalomsorgen blitt evaluert. I evalueringsrapporten argumenteres det for at mentorordningen bidrar positivt i kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, samt i arbeidet med rehabilitering av radikaliserte innsa...
BA kull 1

Første kull er i gang med studiene

Oppstart bachelor

Det aller første kullet på bachelor i straffegjennomføring har hatt sin første samling ved KRUS i Lillestrøm.
Mette og Kirsti - som header-foto 1000x300

Boklansering

23. janaur var det invitert til lanseringsseminar ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS i forbindelse med utgivelsen av boka Kunnskapsbasert straffegjennomføring i Norge.
P1010552 kull HK19V -fra auditoriet - utsnitt til forside

Velkommen til

Nytt aspirantkull

Torsdag 3. januar ble 152 nye aspiranter ved høgskolekandidatutdanningen i straffegjennomføring ønsket velkommen til KRUS av representanter for både Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).
Solheimsgata 21 10

Planlegg videreutdanning

KRUS-katalogen 2019

KRUS-katalogen 2019 er nå tilgjengelig på nett.