Skjermdump fra utveier.no

Ny kunnskapsportal

 

Kunnskapsportalen 'Radikalisering og voldelig ekstremisme - prosesser inn og veier ut' er en del av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Portalen er utarbeidet av RVTS Øst i samarbeid med Helsedirektoratet, Kriminalomsorgen, og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP). Kriminalomsorgen har nylig utviklet vår egen fane der innholdet er knyttet til utfordringer vi møter i vår arbeidshverdag.

Vi håper at portalen vil gjøre ansatte mer beredt, villige og i stand til å jobbe med innsatte og domfelte innenfor tematikken radikalisering som kan lede til voldelig ekstremisme.

Hvordan takler kriminalomsorgen radikalisering under straffegjennomføring og etter løslatelse? Ta en titt på nettsiden utveier.no/krus

Tips en venn Skriv ut